De grote wereld in

Ook al heb ik een beroerte gehad en inmiddels vastgesteld dat ik CAA  heb ….  Ik ben -voor zover ik dat zélf kan beoordelen ;-)- nog wél in grote lijnen dezelfde persoon: géén enorme persoonlijkheidsveranderingen 😉

  • Ik ben nog altijd een perfectionist,
  • Ik maak mijn eigen wedstrijdjes en competities,
  • Ik kijk, geniet en leer van de grote en kleine wereld.

Dus heb ik een duidelijk nieuw doel geformuleerd:
                            méér lezers bereiken!

Het afgelopen jaar heb ik contact gezocht met de Hersenstichting. Ik kwam er achter dat veel meer mensen hersenletsels hebben. Daar kom je eigenlijk pas achter als je het zelf meemaakt. Zelf, of in je directe omgeving. Een belangrijke stap is de publicatie van mijn “kennisblog” op 8 januari j.l. op de website van de Hersenstichting.

De kunst is blijven groeien ….
naar voren gaan,
blijven bewegen …. letterlijk en figuurlijk…….
vooral niet blijven staan
en zeker niet naar achteren gaan ……

Soms kost het wat meer tijd en energie 😉 Ik kon de laatste weken géén goede en/of leuke blog bedenken. Maar vandaag lukt het weer!
Toeval? Nee!
Het gaat over eigen regie kiezen en wat valt je dan toe! Het wordt lente: nieuw leven!