Geen actieve herinneringen

De laatste tijd kan ik mijn woorden “moeilijker” vinden. Dat irriteert me enorm. Daarbij is het opschrijven van woorden en zinnen verslechterd. Dat is echt beter geweest. De reacties van mensen om me heen zeggen dat het juist beter gaat, dat we allemaal ouder worden en de woorden vergeten …..

Het is lief bedoeld, maar ouder worden is iets anders dan afasie.  Inmiddels is bij mij Cerebrale amyloid angiopaieth (CAA) vastgesteld, een ziekte van de kleine bloedvaten van de hersenen. Tot nu toe is er geen behandeling om CAA te genezen.  Het verloop van de ziekte is bij elke patiënt anders. Het gezamenlijke is veelal een toename van mentale en/of lichamelijke klachten.

Maar ondanks  dat ….. Om mijn woordvinding te verbeteren moet ik weer vaker oefenen, vind ik, vooral voorlezen en schrijven.  De klad is er in geslopen. Soms vraag ik me af of die CAA roeien tegen de stroom op is óf vechten de bierkaai …. Volgens mij is de uitslag hetzelfde.

Gelukkig heb ik -in tegenstelling tot onze minister-president- nog wél actieve herinneringen. Ik weet zeker dat het oefenen, ook met mijn blogs, mijn woordvinding helpt.

Luisterboeken zijn prachtig maar zelf schrijven en de woorden zien is echt iets anders. Gewoon echt schrijven met een pen vind ik  het mooiste. Het voelt als of de woorden met inkt en papier door mijn handen m’n hersenen in lopen. Daarnaast lees ik mezelf voor. Dat is heel anders dan luisteren naar de voorlezer.

De zin “geen actieve herinneringen” is een goede oefening met woorden! Kijk maar ……….

Het begrip actief  ACTIEF heeft 12 verschillende betekenissen:

  1. geneigd tot handelen
   geneigd tot handelen, werken of bezig-zijn
  2. werkzaamheden verrichtend
   werkzaamheden of bezigheden verrichtend voor iets of iemand of op een bepaald gebied
  3. tewerkgesteld
   in dienst; tewerkgesteld
  4. waarbij men handelt
   waarbij men handelt, meedoet of actie onderneemt; met daden
  5. gedurende welke men werkzaam is
   waarin, gedurende welke men werkzaam is
  6. een bepaalde werking hebbend
   een bepaalde werking hebbend; werkend; werkzaam
  7. waarin iets een werking heeft
   waarin iets een bepaalde werking heeft
  8. ingeschakeld
   in werking; ingeschakeld
  9. bedrijvend
   waarin het onderwerp van de zin de handeling of werking verricht; bedrijvend
  10. nog tegoed; uitstaand
   nog tegoed; uitstaand
  11. gezamenlijke baten
   gezamenlijke baten van een boedel, bijvoorbeeld roerende en onroerende goederen en vorderingen
  12. bedrijvende vorm
   bedrijvende vorm van het werkwoord of van een zin

Synoniemen
bedrijvend, bedrijvig, bezig, ondernemend

Tegenstellingen
lijdend, passief

Wat zijn “geen actieve herinneringen” en wat zijn “actieve herinneringen”? Wat betekenen de woorden van onze minister-president?
Beide herinneringen zijn van het verleden.
Maar wat zijn herinneringen in de toekomst …..

Stel dát herinneringen in de toekomst kunnen bestaan ….. dan wil ik dat niet weten. Dromen misschien wel; afhankelijk van de inhoud.

Ik ga morgen op zoek naar een nieuwe logopediste die gespecialiseerd is in afasie. Mijn “eigen” logopediste is voorlopig uitgeschakeld.

Als je het kan dromen, kan je het doen! Op zoek naar een logopediste.

(Wald Disney)